5 Ekim 2020

Dışavurumcu Terapiler

Dışavurumcu terapiler, dışavurumcu sanat terapisi ve yaratıcı sanat terapileri (resim terapisi, dans/hareket terapisi, tiyatro terapisi, müzik terapisi, şiir terapisi ve psikodrama) adlı iki ayrı disiplin de […]
1 Ekim 2020

EMDR

EMDR’nin açılımı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”; Türkçe karşılığı ise “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”dir. Esas olarak travma tedavisi için geliştirilen bir terapi türü olan […]
5 Eylül 2020

Bilinçli Farkındalık

Giriş Bilinçli farkındalık; kişinin dikkatini, tarafsız bir tutumla, şu an gerçekleşmekte olan yaşantısına yöneltmesini amaçlayan ruhsal bir yöntemdir. Bu yöntem, meditasyon uygulamaları ve diğer benzer uygulamalar […]