Ruhsal Sorunlar

2 Mayıs 2020

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına yeme bozukluğu yaşayan kişinin tekrarlayan bir biçimde tıkınırcasına yeme atakları olur. Bu ataklar sırasında kişi yemek yemeyle ilgili denetiminin ortadan kalktığını hisseder, kendini durduramaz, belli […]
2 Mayıs 2020

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nervozası olan kişinin beden ağırlığı yaşı ve cinsiyetine göre olması gereken en düşük ağırlıktan daha düşüktür; fakat kişinin beden algısı bozulmuştur. Kilo almaktan çok korkar […]
2 Mayıs 2020

Bulimiya Nervoza

Bulimiya nervoza yaşayan kişinin tekrarlayan bir biçimde tıkınırcasına yeme atakları ve kilo alma korkusuyla yediklerini uygunsuz biçimlerde telafi etme davranışları olur. Yeme atağı sırasında kişi yemek […]
30 Nisan 2020

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğu yaşayan kişide bir ya da birden fazla sinir sistemi yakınması vardır. Bu yakınmalar beden hareketleri ya da duyuları ile ilgilidir: Kas gücünde azalma, felç, […]
30 Nisan 2020

Hastalık Kaygısı Bozukluğu

“Hastalık hastalığı” olarak da bilinen bu bozukluğu yaşayan kişi en az 6 aydır sürekli ciddi bir hastalığı olduğunu veya olacağını düşünüp durur. Bedensel bir belirti çoğunlukla […]
30 Nisan 2020

Beden Algısı Bozukluğu

Beden algısı bozukluğu olan kişinin zihni sürekli dış görünüşünde bir kusur olduğu düşüncesiyle meşguldür. Görülebilir bir kusuru olmayabilir, ya da varsa bile önemsenmeyecek kadar küçüktür. Buna […]
29 Nisan 2020

Bedenselleştirme Bozukluğu

Bedenselleştirme bozukluğu olan kişinin; bedeninin birden fazla sistemini ilgilendiren, birden fazla ve tekrarlayan bedensel yakınmaları vardır. Ağrılar, yutma güçlüğü, bulantı-kusma, nefes darlığı, unutkanlık vb. yakınmaları nedeniyle […]
27 Nisan 2020

Sanrılı Bozukluk

Sanrı ya da diğer adıyla hezeyan; kişinin, diğer insanların inanıp inanmadığına bakılmaksızın süren, tersinin doğru olduğuna dair açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına karşın değiştirilemeyen gerçek dışı inançlarının olmasıdır. Sanrılı (hezeyanlı) bozukluk […]
24 Nisan 2020

Tip 1 Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, en belirgin özelliğinin kişinin duygudurumunda birbirine zıt iki yönde, aşırı değişimlerin olduğu ruhsal bir bozukluktur. Bu değişikliklerin bir ucu mani dönemi, diğer ucu ise […]