Ruhsal Sorunlar

27 Nisan 2020

Sanrılı Bozukluk

Sanrı ya da diğer adıyla hezeyan; kişinin, diğer insanların inanıp inanmadığına bakılmaksızın süren, tersinin doğru olduğuna dair açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına karşın değiştirilemeyen gerçek dışı inançlarının olmasıdır. Sanrılı (hezeyanlı) bozukluk […]

You cannot copy content of this page