1984 yılında Ankara’da doğdum. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji’nde, liseyi Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Tıp eğitimimi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldım. Psikiyatri uzmanlık eğitimimi ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladım. Devlet hizmeti yükümlülüğümü yerine getirdiğim Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yaklaşık üç yıl çalıştıktan sonra Ankara’da muayenehanemi açarak bağımsız çalışmaya başladım.

Aldığım diğer eğitimler:

  • Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan’dan Kısa Acil Psikoterapi Teorik Eğitimi ve Süpervizyonu
  • CİSED’den Genel Psikoterapi Teorik Eğitimi ve Süpervizyonu

Amacım ruhsal bozukluklar kadar ruhsal sağlığı da odağına alan, bütüncül bir yaklaşımla hizmet vermek. Yaşamanın daha iyi yeni yollarını öğrenmek konusunda hem iyi bir öğretmen, hem de daimi, iyi bir öğrenci olabilmek…